HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

QUY CÁCH 1 : 10LITTER

QUY CÁCH 2: 20LITTER

QUY CÁCH 3: 30LITTER

QUY CÁCH 4: 200LITTER/PHUY

HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY
DỊCH THỂ CHỐNG CHÁY
 

Hóa chất chống cháy cho các loại gỗ, ván ép, ván sàn, vải không có chưa policte, veneer,vách ngăn,..vải,  mây tre lá,


Cách sử dụng:

Ngâm, phun ,quét, sơn.
 

Thời gian xử lý:
Trên 12 tiếng – 24 tiếng
Nguyên kiện : 200kg/phuy

SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CHỐNG CHÁY CỦA BỘ CÔNG AN CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT MSDS DTCC-ACRYLICHYV10