HÓA CHẤT GIẶT ỦI
 

PRO-LD3

Hóa chất giặt chính công nghiệp

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter - 5liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-ALKIN CDA

Hóa chất giặt tắng cường vết dơ

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter - 5liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-REMOVER

Hóa chất giặt tẩy dầu mỡ trên vải

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter - 5liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-OXYGENT

Hóa chất giặt tẩy trắng vải vốc

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-CHLORINE

Hóa chất tẩy trắng vải

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20 kgs / drum

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-TRALAN LPD

Hóa chất trung hòa độ PH sau khi tẩy

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter - 5liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-SOFTY

Hóa chất làm thơm và mềm vải

Sử dụng với máy bơm định lượng

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 20liter - 30liter - 5liter

Xuất xứ: Prochemicals France


 

PRO-DETERGENT

Hóa chất giặt chính công nghiệp

dạng bột nhiễn

Tỷ lệ: 2gr - 8gr / 1kg đồ dơ.

Dùng cho nhà giặt , nhà hàng, khách

sạn , resort, trung tâm giặt ủi

Packing: 25kgs / Box

Xuất xứ: Prochemicals France