Thùng rác Inox

XE VỆ SINH PHÒNG HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING SERVICE TROLLEY

MODEL: 9T78

Kích thước: 131.4cm x 55.9cm x 135.9cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE VỆ SINH PHÒNG HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING SERVICE TROLLEY

Full Size Cart / Vinyl Bag,

Vacuum Holder And Under Deck Shelf

Model: 6189

Kích thước: 152.4 cm x 55.9 cm x 127 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE VỆ SINH PHÒNG HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING SERVICE TROLLEY

Full Size Cart / Vinyl Bag,

Vacuum Holder And Under Deck Shelf

Model: 9T59

Kích thước: 152.4 cm x 55.9 cm x 127 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE DỊCH VỤ ĐỰNG ĐỒ

EQUIPMENT CART MINI BAR

Model: 4095

Kích thước: 103.2 cm x 52.7 cm x 96 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE DỊCH VỤ SERVICE CART

Model: 9T65 – 71

Kích thước: 80 cm x 41.3 cm x 91.4 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE DỊCH VỤ

EQUIPMENT CART MINI BAR

Model: 3457

Kích thước: 85.4 cm x 47.3 cm x 95.9 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE DỊCH VỤ BỆNH VIỆN , HOTEL

EQUIPMENT CART MINI BAR

Model: 3458

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


XE DỊCH VỤ

EQUIPMENT CART MINI BAR

Model: 3459

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


 

XE DỊCH VỤ ĐỰNG BIA RƯỢU

EQUIPMENT CART MINI BAR

Model: P

Xuất Xứ : Made in Italya-Prochemicals


THÙNG RÁC ĐỨNG GẠT TÀN INOX

Mode : P580

Made in Italya - Prochemicals

THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP INOX

Dung Tích: 5 lít- 8 lít - 12 lít

Made in Italya - Prochemicals