XE TROLLEY

XE ĐỰNG ĐỒ GIẶT LỚN

Model: D018P - Big (Lớn )

Kích thước: 110 x78 x82cm

Model : D019P - Small ( Nhỏ )

Kich1 thước: 95 x75 x75cm

Made in Italya-Prochemicals


XE ĐỰNG ĐỒ GIẶT LỚN

Model: D028P - Big (Lớn )

Kích thước: 110 x78 x82cm

Model : D029P - Small ( Nhỏ )

Kich1 thước: 95 x75 x75cm

Made in Italya-Prochemicals


XE CHỞ ĐỒ - TẢI ĐỒ GIẶT LỚN

RECYCLING CUBE TRUCK

Model: 4608 ( DBlue )

Kích thước:

95 cm x 65 cm x 70 cm

Xuất Xứ : Hiệu Rubbermaid - Mỹ


Xe đựng dụng cụ vệ sinh

Model:BP-203

Kích thước:42x46x120cm

Xuất Xứ : Prochemicals Italya


Xe đựng dụng cụ vệ sinh

Model:BP-17

Kích thước:148x55x120cmXe đựng dụng cụ vệ sinh

Model: D011P

Kích Thước : 121x49x99cm

Made in Italya-ProchemicalsXe đẩy giặt là

Trolley Laundry Cart

Model : D023P

Kich thuoc : 98 x 58 x 89

Xe đựng đồ giặt

Made in Italya -ProchemicalsXe đựng đồ giặt

Trolley laundry Cart

Model : D057P

Kich thuoc : 97 x 59 x 94

Xe đựng đồ giặt

Made in Italya -Prochemicals


TROLLEY HOUSEKEEPING

Trolley Laundry Cart

CODE :NX1501P

SIZE : 760 X 460 X 960 (cm)

XE ĐỰNG ĐỒ GIẶT

Xuất Xứ :Italya -Prochemicals

- Túi đựng đồ giặt